logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Från fiskeläge till turistort

Torekov har under tiden från 1800-talets början förändrats från ett säsongsbetonat fiskeläge till ett samhälle med fast bosättning och på senare tid ett samhälle präglat av en blandning av bofasta och fritidsboende.
Torekov har blivit en attraktiv turistort med sina för- och nackdelar. Attraktiviteten beror i hög grad på läget vid havet och den spännande utvecklingen som orten haft under flera hundra år och som präglat bebyggelsemiljön och det omgivande landskapet.

Med den fina skyddade hamnen blomstrade både fisket och sjöfarten under 1800-talet. Skutseglartiden hade sin största betydelse under andra hälften av 1800-talet. Fisket och sjöfarten resulterade i att det byggdes både förnäma kaptensgårdar och fiskestugor i längor oftast tätt intill varandra skyddade från vind och placerade längs gatorna i eller nära gatulinjerna. 

Torekov eldhärjades 1858 och 47 hus och kyrkan i byns centrala del förstördes. Murarna i parken visar på kyrkans storlek, 30x12 meter, och dess placering. Efter branden byggdes den nuvarande kyrkan år 1862 i byns östra utkant. Då gjordes det oregelbundna gatunätet om men de kvarvarande byggnaderna bevarades på sina ursprungliga platser. Dessa byggnader uppskattas mycket idag för sin måttliga skala, ljusa färgsättning, harmoniska fönstersättning och enhetliga takformer. De ger en vacker helhetsmiljö i mänsklig skala.

Under slutet av 1800-talet minskade segelsjöfarten och fisket gav inte längre så stora fångster. Då var det några drivkraftiga personer i Torekov som såg en möjlighet att utveckla samhället till en badort och tog initiativ till att ett varmbadhus byggdes. Karbad med tång ansågs särskilt hälsosamt. Badhuset kom att spela en stor roll för utvecklingen av Torekov som badort. Till sorg och saknad brann det byggnadsminnesförklarade badhuset ner på julaftonsmorgon 2019.

Skjulet i hamnen utgör ett av Båstads kommuns byggnadsminnen. Den är en viktig del i upplevelsen av Torekovs hamnmiljö där också sjöfartsmuseet, lotsutkiken och båthytten Naemi ingår. Tillsammans har de havet, fisket och sjöfarten som gemensam grund.

Enligt Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Båstads kommun tillhör Torekov ”särskilt värdefulla kulturmiljöer – kulturmiljöstråk” med motivet att Torekov bevarar karaktären av 1800-talets fiske- och sjöfartsamhälle. Den såväl i skala som i utformning väl bibehållna bebyggelsen är liksom gatunätet av högt kulturhistoriskt värde.

I slutet av 1800-talet och under framförallt 1900-talets första hälft utvecklades turistlivet i Torekov och på Hallands Väderö. Till de tidiga besökarna räknas konstnärerna som lockades hit av naturen och det speciella ljuset. Därefter följde kungligheter och kändisar. På 1930- och 40-talet hittade den akademiska överklassen till byn.  För 1 kr kunde besökare ta turbåten som nu började gå reguljärt till ön. I byn byggdes fritidshus, anlades tennisbanor och 1926 byggdes en golfbana.  Till turismens utveckling skapades också en av Skånes största campingplatser.

Campingen utvecklades med tiden till att utöver tältplatser även erbjuda husvagnsplatser med el och senare även stugor. Hotell och pensionat växte upp och många är de besökare som förundrades över att en liten by som Torekov hade ett så förstklassigt hotell som Hotell Kattegatt.

I generationer har sommargäster hyrt in sig hos byborna. Förr flyttade många bofasta själva ut i sina gårdshus eller i sina källare för att ge plats till gästerna. Den formen av boende finns kvar idag. Men nu är det många fritidsboende som köpt de ursprungliga bostadshusen och bor där enbart sommartid och större helger. En del av dessa hyr ut sina bostäder under de delar av året de själva inte disponerar fastigheten.

Idag är andelen bofasta i den äldre centrala delen av Torekov i minoritet vilket fått till följd att många hus står tomma och mörkerlagda under större delen av året. När de gamla husen köps upp innebär det dock oftast att byggnaderna tas väl om hand och i allmänhet renoveras på ett varsamt sätt. Fritidsboende har vid flera tillfällen i samverkan med bofasta investerat i satsningar viktiga för byn. Exempelvis sjöräddningen, bensinmacken, badbryggorna, brygga på Hallands Väderö mm. Besöksnäringen i alla former skapar också många arbetstillfällen.

 

vi tipsar om

indicatorindicator

sport & äventyr

Det finns folk som väntar på ett sms för att bege sig till Torekov – Bjäre, närmare bestämt de som väntar på utmanande surfvindar...
läs mer »

sport & äventyr

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Visit Skåne
Visit Sweden
Ängelholm Turistbyrå
 

Webcams

Båstad Hamnen
Hovs Hallar