logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Torekovs Hamn

Älskade hamn! Det luktar hav och sjöfart.Linorna smattrar, båtmotorerna puttrar, kölvatnnet skummar. Rena magneten för cyklister, flanörer och båtfolk. Länken till Torekovs stolta, farliga historia. Havet som ger och tar. Sjöfartsmuseet liksom framvuxet ur Batterivallen. Skjulet med namnbräden från gamla fartyg; förolyckade, fredligt upphuggna men inte glömda. Lotsutkiken som ännu tycks hålla ett vakande öga på Öasundet. 

FÖRR
Den naturliga hamnen var en vik som skyddades av Näset och Hamnarevet och för 1000 år sedan var vattenvägen livsviktig som förbindelse med omvärlden. Troligen byggdes den första hamnen med sina två kajarmar, Stora och Lilla Bro, kring en liten bassäng vid det stora sillfisket på 1200-talet. Hela hamnplanen sjöd av verksamhet som handel, vinterförvaring av båtar, rensning och torkning av garn på stejlorna, bland stejleblomstren, som triften också kallas.
Så förflöt livet i hamnen under hundratals år. Även vrakhantering bidrog till försörjningen och Torekovs många sjömän gav sig ut på alla världens hav. Handeln blomstrade och det stora hamnmagasinet i gult tegel byggdes 1862. På 1800-talet byggdes ytterligare en pir, som sedan förlängts och byggts om i etapper. Den sista stora utbyggnaden, östra piren, skedde 1980 efter flera års diskussioner.
 Väderötrafiken startades i början av 1900-talet av några driftiga skeppare och växte efterhand. Under 1980-talet fraktades ca 50 000 passagerare om året. På försäsongen kom busslaster med skolklasser på väg till Ön för exkursioner. Från hela Skåne åkte badsugna familjer ut med ”öa-båtarna”  från hamnen under soliga dagar.

IDAG
 Hamnen är Torekovs hjärta. Ordet hamn ger många associationer men för alla är det en speciell mötesplats och utgångspunkten för att nå den unika miljön på Ön. Utöver Hallands Väderö finns flera små, skyddade skär med bland annat sälar och dem kan man få se från den sälsafari som utgår från hamnen med väderötrafikens båtar. Idag åker drygt 30 000 passagerare om året ut till Sandhamn och Kappelhamn med den reguljära trafiken. Huvuddelen är givetvis under sommarmånaderna men även vintertid går det båtturer, bland annat för att spana efter havsörn på annandag jul.
 I hamnen verkar flera ideella föreningar: Torekovs Sjöfartsmuseum, Föreningen Sjöräddningssällskapet, Torekovs Båt- och Seglarklubb och Torekovs Båt- och Segelsällskap. Hamnen har idag ca 450 platser som ändå inte helt täcker efterfrågan. Den är också en populär gästhamn och brukar ha mer än 3000 gästbåtsnätter per säsong. EU:s Blå Flagg vajar i gamla hamnen.
Båtliv är en trevlig familjeaktivitet, med sociala dimensioner, och man kan på ett enkelt sätt ta del av byns atmosfär. Hamnmiljön är också till stor glädje för alla dagsbesökare som gärna gör sin ”hamnarunda” med en god glass som sällskap eller njuter av utbudet i någon av de många restauranger eller butiker som finns här. Många av årets evenemang och aktiviteter är förlagda i hamnen. Midsommar, höstmarknad, Marathon, hamnfest mm

MORGONDAGENS HAMN
Miljömässigt måste allt hålla hög klass med t ex anläggning för tömning av toaletter och ramp för att tvätta skrov och ta hand om förorenat vatten.
Hur hela hamnmiljön ska utvecklas så att alla blir nöjda är en grannlaga uppgift och en hjärtefråga för hela Torekov. Hamnplanen har en form som i miniformat liknar det torg som sägs vara världens vackraste.
I Siena, Toscana, lutar marken också i olika riktningar så att en svagt skålad form uppstår, likt en teater. Det är vattnet som står för sceneriet så det är en utmaning att knyta ihop det ursprungliga med framtiden här.

Torekovs Båtsällskap

Välkommen till Torekovs hamn! En unik plats längst ut på Bjärehalvön lättillgänglig för båtfolk som seglar upp eller ner utefter vår vackra kust och för alla som bara vill flanera och trivas i en marin miljö.
läs mer »

vi tipsar om

indicatorindicator

sport & äventyr

Torekov och Bjäre har ett smörgåsbord av sport, aktiviteter och äventyr
läs mer »

sport & äventyr

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Ängelholm Turistbyrå
Laholm Turistbyrå
Visit Skåne
Visit Sweden