logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Svenska Kyrkan - Västra Bjäre

Svenska Kyrkan - Västra Bjäre
Församlingsvägen 9
269 74 Västra Karup

Tel. 0431-36 04 00
E-post. vkarup.pastorat@svenskakyrkan.se

Välkommen till Svenska kyrkan och församlingarna i Västra Karup-Hov och Torekov!

Längst i nordväst på Bjärehalvön finns Västra Bjäre pastorat med församlingarna Västra-Karup, Hov och Torekov. Vi erbjuder en bred verksamhet med flera tillfällen till möte mellan människor, samtal, körsång och gemenskap.
Naturligtvis vänder ni er till oss även för konfirmation, vigsel och begravning.

Kyrkan

I ett privilegiebrev från 1344 nämns att det sedan länge funnits ett kapell i Torekov helgat åt Sankta Thora.
Kyrkan som var i natursten uppfördes troligen i slutet av 1100-talet eller omkring år 1200.
I folkmun kallades den Frennekojan efter Frenne som enligt legenden byggde kapellet till Sankta Thoras ära.
Följande århundrande byggdes kyrkan ut i omgångar. 1858 brann den och 47 hus ned. Murarna i parken uppfördes 1942 och visar var den gamla kyrkan låg.

Nuvarande kyrka uppfördes 1860-1863 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman. Efter ett angrepp av husbock byggdes kyrkan om åren
1950-1953. En sakristia i norr tillkom och tornet byggdes om till annan form.

Klenoder

Predikstolen är byggd 1863 och restaurerad 1953.
Dopbäckenet av mässing är från 1648 och dopfunten från 1913.
I tornet hänger kyrkklockor av malm. Storklockan är från 1881 medan lillklockan är från 1863.
Ett votivskepp föreställer ett krigsfartyg. Normalt brukar votivskepp föreställa handelsfartyg.
En osignerad altartavla är av okänd ålder.
En tavla från 1697 har motivet Jesus på korset.
Ljuskronor är från 1650-1750. I kyrkan finns en tavla som skildrar en tidigare brand som ägde rum 22 december 1737.

Hallands Väderö

Hallands Väderö tillhör sedan 1200-talet Torekovs kyrka. Kyrkans obrutna ägande och förvaltning är unik.
Väderön drivs som en egen ekonomisk enhet skild från församlingens övriga ekonomi utan bidrag från kyrkoavgiften eller kommunen. Ett litet ekonomiskt stöd utgår från staten, men i huvudsak finansieras verksamheten med intäkter från uthyrning av turtrafik, utarrendering av café, uthyrningsverksamhet vid Fyrplatsen, jaktarrende, etc och genom bidrag från enskilda.
Hallands Väderö är sedan 1958 en naturpark, idag naturreservat. Det är länsstyrelsen i Skåne som utfärdar föreskrifter och skötselplan för reservatet. Hallands Väderö är även ett Natura 2000-område både enligt det så kallade fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.VÄLKOMMEN TILL OSS!