logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Torekovs Båtsällskap

Torekovs Båtsällskap
Hamnplanen
269 77 Torekov

Tel. 0431-36 35 34
E-post. info@torekovshamn.nu

Torekovs Hamn - En unik plats längs vår vackra kust vid spetsen av Bjärehalvön!

Hamnen är en attraktiv mötesplats för båtgäster, boende eller besökare som bara vill flanera och trivas i en marin miljö.
Den är lättillgänglig och ligger strategiskt till för alla som seglar upp eller ner utefter kusten och är en mycket lämplig plats att stanna till vid.

TBSS- Torekovs Båtsällskap- verkar för god sjösäkerhet, ett gott kamrat- och sjömanaskap samt värnar om Torekovs tradition, kultur och goda miljö.
Vi är en ideell förening med ca 580 medlemmar som främjar det aktiva båtlivet, förvaltar och utvecklar Torekovs hamn.
Föreningen är öppen för alla!
För att få båtplats krävs medlemskap i föreningen. Läs mer på hemsidan.

Välkommen till oss!

Styrelsen TBSS