logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Torekovs GK

Torekovs GK
Råledsvägen 31
269 76 Torekov

Tel. 0431-44 98 40
E-post. info@togk.se

Torekovs Golfklubb - en av Sveriges äldsta klubbar
Mer än 90 år har gått sedan en skara ivriga sommargäster beslöt sig att staka ut något som nödtorftigt påminde om en golfbana på strandängarna strax söder om Torekov. Då på 1920-talet var det bara ett fåtal människor som hade vilja och ekonomiska möjligheter att ägna sig åt golfen. För 1920-talets pionjärgolfare i Torekov - bandydoktorn Sune Almqvist, generalkonsuln Bergsten och kavalleriöversten barnonen Cederström var det helt okej med några beteslyckor tryfferade med komockor, greener klippta med kökssax och där hålen invändigt klätts med tomma ansjovisburkar.

Torekov idag - en bana med linkskaraktär
Längst ut på Bjärehalvön, med utsikt mot Hallands Väderö och där vågorna från Kattegatt möter den skånska kusten, ligger Torekovs GK. Torekovs Golfklubb är en av Sveriges äldsta klubbar med en långvarig tradition och stolthet. Banan är en klassisk linksbana och har en karaktär som bjuder på stor variation beroende på väder och vind. Att behärska olika typer av slag hjälper dig därför att möta banans utmaningar.

Vi önskar dig en trevlig golfrunda!

galleryThumbgalleryThumbgalleryThumb