logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Torekovs Sjöfartsmuseum

Torekovs Sjöfartsmuseum
Hamnplan i Torekov

Tel. 070-6926960
E-post.
Webb. http://

Föreningen bildades 1934.
KAJUTAN, Skonertskeppet Hoppet av Länna låg i Torekovs hamn för upphuggning 1933. Dess kajuta kom att placeras på backen som första del i det blivande museet.
AKTERSKEPPET hämtades 1934 från skonerten FRAM av Brantevik för att monteras kring den redan uppställda kajutan.
Vid entrén står galjonsbilderna CLEOPATRA och SALT PETER, skapade av bygdens store träsnidare/konstnär/timmerman/sjöman Peter Bruce.
SKJULET, finns upptagen på en äldre karta över hamnen och senare på Enskiftskartan från 1824, nämnd som ”Börsen”, i dag säger man ”Skjulet” och är ett begrepp för såväl Torekovbor som turister. Skjulet blev byggnadsminnesförklarat 2013.
LOTSUTKIKEN, byggd 1878 använd av lotsarna fram till 1936 då stationen drogs in.
VINGA SKÄRS GAMLA FYR, står nu i Torekovs hamn som museifyr sedan 2005.
SKANSHUS, däckshus från skonerten NAEMI, upphuggen på Torekovs strand 1925. Det skänktes till museet 2008 och har sedan dess rustats upp av föreningen.
EMILS RUFF på Torekovs strandmal består av delar från linjeskeppet Stockholm, byggt 1832 och upphugget 1923 vid Torekovs strand. Ruffen skänktes till museiföreningen 1996 och rustades upp till sitt nuvarande skick. Den är tillgänglig att hyra några timmar.
SIGNALMASTEN. Signalstång har lång tradition på Backen långt före museets tillkomst och har förekommit i olika varianter. Den nuvarande är tillverkad av föreningen. Här kan man hedra någon med att flagga mot en avgift, se nedan.
BARFOTHASTÅNGEN, En kraftig stång med förgylld toppkula. Flaggningen har lång tradition och man kan idag liksom förr få flaggat svenskt mot en avgift, se nedan. BATTERIVALLEN på Backen och SKANSEN på Näset eller ”Gibraltar” är ursprungligen anlagda för Torekovs försvar. Idag står fyra kanoner uppställda vid vallen. Dessa kanoner skall vara inköpta 1797.
LIVRÄDDNINGSRIGGEN på Ydre Hall. Torekovs livräddningsstation som grundades 1864 hade här byggnader för raketvagn och roddlivbåt. Övningsrigg restes på 1930-talet och återuppfördes som museirigg 2005.
STÅNGMÄRKET WRENEN. Ursprungligen rest 1764 som det norra stångmärket visande vägen mellan Väderön och Torekov.
HORNMINA. Engelsk mina från 1:a Världskriget. Funnen på Hallands Väderö 1922 och är uppställd på backen monterad i en järnfot. Minan är Backens första utställningsobjekt.
STOCKANKARE. Kommer från briggen ERNST, förlist vid Båstad 1894.
CAPSTAN från skonaren CHANCE, strandad i Båstad 1880.
ANKARSPEL från danska fiske galeasen KARLA MARIE som förliste vid Dagshög 1954.
RODERSTOCK från Korvetten Norrköping som höggs upp i Torekov 1939.
VINSCH för Släpstället. Skänkt av Båstads Kommun.


Årsavgift i Torekovs Sjöfartsmuseum är 150:- bankgiro 540-8158

Bildgalleri

galleryThumbgalleryThumbgalleryThumbgalleryThumbgalleryThumbgalleryThumb

vi tipsar om

indicatorindicator

badplatser

Torekov är unikt. Här hittar du alla slags bad - från ettåringarnas plaskande vid sandstranden till de mest äventyrslystnas dyk.
läs mer »

badplatser

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

föreningsliv

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft. Här hittar du mötesplatserna för alla som vill ha en inspirerande och social aktiv fritid året om.
läs mer »

föreningsliv