logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Torekovs Turist & Badförening

Torekovs Turist & Badförening
Pål Romares gata 1
269 77 Torekov

Tel. +46 431 363180
E-post. info@torekov.se

Vi månar Torekovs kulturarv, natur och miljö. Vi brinner för hållbar utveckling, att stärka Torekovs värden och skapa nya.

Torekovs Turist & Badförening är en stark förening med tydligt lokalt engagemang. Var med du också och utveckla Torekov

Som medlem i Torekovs Turist och Badförening ingår du i ett nätverk om ca 200 privata medlemmar och 100 företag. Genom att samverka kommer vi längre!

Det är viktigt att förvalta det arv som tidigare generationer byggt upp, naturen, kulturmiljön och andra värde vi ibland tar för självklart.
Med avstamp i vårt arv trampar vi nya stigar för att ytterligare stärka livskvaliteten i Torekov och på Bjäre.

Föreningens styrka ligger i att vi agerar i olika frågor utifrån ett perspektiv vi uppfattar speglar majoritetens.
Vi anstränger oss att kanalisera de tankar, inställningar och idéer vi lyssnat in så de blir hörda i olika relevanta sammanhang.
Utvecklingskraften skapas genom en samsyn på vilka strategiska insatser som ska göras och hur dessa ska prioriteras.
Vi är stolta över att vara en förening med en bred verksamhet och tacksam för medlemmar som gör den möjlig.
Tillsammans påverkar vi och styr Torekovs utveckling och därför är det viktigt att vi är många som engagerar oss.

Torekovs Turist & Badförening är en ideell förening som ägs helt av sina medlemmar!
Föreningen erhåller inga offentliga bidrag. Varje krona in i föreningen går till verksamheten.

Det här är Torekovs Turist & Badförening

Året runt öppet bykontor med auktoriserad turistbyrå och en presentbutik där intäkterna återinvesteras i verksamheten

Skötsel av Torekovs stränder, bryggor & grönytor

Hemsidan Torekov.se
med c:a 50 000 årligen unika besökare

Tillvaratar Torekovs intresse
Ex. inför kommunala beslut

Bevarar och stärker Torekovs värden
Ex. investerar i bryggor, badflotte m.m., verkar för fler gång/cykelvägar, platser för spontanmotion, rekreationsmiljöer, minskad biltrafik i hamnen

Värnar och verkar för utveckling av service och kommunikationer
Ex. att det finns samlingslokaler, lokaler för service, närings-och föreningsliv, sammanknytning och utveckling av gång/cykelvägar

Utvecklar och driver aktiviteter & evenemang
Ex. simskola, Torekov Open Water och Torekov Swimrun, verkar för att stora och små entreprenörer ordnar evenemang i byn ex. idrottstävlingar, kurser, utbildningar osv.

Arrangör av byaråd - ett forum där alla kan få sin röst hörd och argument beaktade

Insamling av ekonomiska medel till investeringar i byn
Ex. bryggor, flotte

Administration, projektledning och redovisningstjänst
erbjuds till föreningar och mindre företag

Majoritetsägare i Torekov By AB
som äger macken och som genom en del av intäkterna kan hjälpa till att hålla byn med ett bykontor/turistbyrå


Bli medlem du också — 250 kr
Bankgiro 571-1940 Märk inbetalningen med namn, adress och e-post
Swish 123 471 14 46 Skriv namn, adress och e-post
Faktura: skicka mail till info@torekov.se med namn och adress så får du en faktura.

Medlemskapet är personligt. Som en förmån till dig som tecknar ett medlemskap bjuder vi på 10% rabatt varje gång du handlar i Turistbyråns presentbutik (enstaka varor är undantagna).
Inga medlemskort skickas ut (för rabatt visar du id-kort).