logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Torekovs Turist & Badförening

Torekovs Turist & Badförening
Pål Romares gata 1
269 77 Torekov

Tel. +46 431 363180
E-post. info@torekov.se

Var med och utveckla Torekov

Torekovs Turist & Badförening tillvaratar det lokala engagemanget och driver utveckling som överensstämmer med en bred allmän uppfattning.

Som medlem i Torekovs Turist och Badförening ingår du i ett nätverk om ca 200 privata medlemmar och 125 företag. Genom att samverka kommer vi längre!

Det är viktigt att förvalta det arv som tidigare generationer byggt upp, naturen, kulturmiljön och andra värde vi ibland tar för självklart.
Med avstamp i vårt arv trampar vi nya stigar för att ytterligare stärka livskvaliteten i byn.

Föreningens styrka ligger i att vi agerar i olika byfrågor utifrån ett perspektiv vi uppfattar speglar en majoritetsvilja.
I vår roll som bykontor anstränger vi oss att kanalisera de tankar, inställningar och idéer vi lyssnat in så de blir hörda i olika relevanta sammanhang.
Vi tror att utvecklingskraft skapas genom en samsyn på vilka strategiska insatser som ska göras och hur dessa ska prioriteras.
Vi är stolta över att vara en förening med en bred verksamhet och tacksam för medlemmar som gör den möjlig.
Tillsammans skapar vi den utveckling vi vill ha i Torekov därför är det viktigt att vi är många.

Torekovs Turist & Badförening är en ideell förening som ägs helt av sina medlemmar!
Föreningen erhåller inga offentliga bidrag och överskottet i verksamheten återinvesteras i byn!

Det här är Torekovs Turist & Badförening

Tillvaratar Torekovs intresse vid politiska beslut
Ex. fördjupad översiktsplan för Torekov, detaljplan för hamnen

Ordnar byaråd - ett forum där alla kan få sin röst hörd och argument beaktade
Ex. dialog om Torekovs framtid

Bevarar och stärker levnadsmiljön
Ex. investerar i bryggor, badflotte m.m., verkar för fler cykelvägar, platser för spontanmotion, rekreationsmiljöer, minskad biltrafik kring hamnen och allmän översikt av trafikflödet

Värnar och verkar för utveckling av service och kommunikationer
Ex. direktbuss till Båstad, tillgång till samlingslokaler, lokaler för service, närings-och föreningsliv, sammanknytning och utveckling av gång/cykelvägar

Utvecklar aktiviteter & evenemang
Ex. driver simskola, ordnar evenemang som Torekov Open Water & Torekov Swimrun, verkar för att stora och små entreprenörer förlägger evenemang i byn ex. idrottstävlingar, kurser, utbildningar osv.

Skötsel av stränder, bryggor & grönytor

Insamling av ekonomiska medel till investeringar i byn
Ex. bryggor, flotte

Året runt öppet bykontor med auktoriserad turistbyrå och en presentbutik
överskottet går tillbaka till byn

Ansvarar för torekov.se

Administration, projektledning och redovisningstjänst
erbjuds till föreningar och mindre företag

Majoritetsägare i Torekov By AB
som äger macken och som genom en del av intäkterna kan hjälpa till att hålla byn med ett bykontor/turistbyrå


Bli medlem du också — 250 kr
Bankgiro 571-1940 Märk inbetalningen med namn, adress och e-post
Swish 123 471 14 46 Skriv namn, adress och e-post
Faktura: skicka mail till info@torekov.se med namn och adress så får du en faktura.

vi tipsar om

indicatorindicator

simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

simskola

Torekovs föreningar

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft.
läs mer »

Torekovs föreningar

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö