logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Detaljplanen Sunnan 10 m.fl. 

 

SIDAN UPPDATERAS INTE LÄNGRE. FÖR BESLUT OCH UTVECKLING I ÄRENDET HÄNVISAR VI TILL
BÅSTADS KOMMUN DIARIE
SÖK MED ORDET : SUNNAN 

 

En centrumplan för området Sunnan 10 m.fl har sitt ursprung i ett Leader-projekt. 
Ärendet har varit aktuellt sedan 2010. 
Kommunens pågående detaljplaner 
Hur en planprocess går till kan du läsa här: 
Planprocess

Status februari 2021: Detaljplanen och exploateringsavtalet har antagits av Kommunstyrelsen och vunnit laga kraft 21 juli 2020.
I januari 2021 lämnade kommunen uppskov om 6 månader till Båstad Sunnan Fastighets AB avseende skyldighet att söka bygglov. 
Det innebär att exploatören ska ha inkommit med ansökan om bygglov senast 21 juli 2021.   

Handlingar i ärendet Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. 

Ändringar av villkor, exploateringsavtalet för Sunnan 10 m.fl. 
Ansökan om sex månaders uppskov från skyldigheten att söka bygglov.
Protokoll KS 2021-01-12
Kallelse KS 2021-01-12
Protokoll KSAU 2020-12-17
Kallelse KSAU 2020-12-17

Torekov By AB överklagande av Detaljplanen:
Överklagan 2019-06-03 
Överklagan avslogs i Mark och Miljödomstolen varpå ärendet överklagades till Mark- och Miljööverdomstolen som inte gav prövningstillstånd (2020-07-20) 
Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast = kommunens beslut har vunnit laga kraft. 

Yttrande över granskningshandlingarna: 
Torekov By AB 
Gunilla Wästlund

Granskningshandlingar utställd 2018-10-09--2018-11-06: 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustration 
Samrådsredogörelse 

Samrådshandlingar utställd 2016-03-24--2016-05-06: 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustration 
Samrådsredogörelse 

Torekov By AB yttrande 

Politiska beslut i ärendet inklusive underlag (senaste beslutet överst): 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 Protokoll (Exploateringsavtal och Antagande detaljplan)
Kommunstyrelsen 2019-05-08 Kallelse (Exploateringsavtal och Antagande detaljplan)
Kommunstyrelsen AU 2019-04-23 Protokoll (Exploateringsavtal)
Kommunstyrelsen AU 2019-04-23 Protokoll (Antagande detaljplan)
Kommunstyrelsen AU 2019-04-23 Kallelse (Antagande detaljplan)
Kommunstyrelsen AU 2019-04-23 Kallelse (Exploateringsavtal) 
Kommunstyrelsen AU 2018-09-18  Protokoll 
Kommunstyrelsen AU 2018-09-18  Kallelse 
Kommunstyrelsen AU 2018-08-21  Protokoll
Kommunstyrelsen AU 2018-08-21 Kallelse 
Kommunstyrelsen 2018-01-10 Protokoll
Kommunstyrelsen 2018-01-10 Bilagor
Kommunstyrelsen 2017-09-06 Protokoll
Kommunstyrelsen 2017-09-06 Kallelse
Handlingar t.o.m. 2017-07-17

 
 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

simskola

Torekovs föreningar

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft.
läs mer »

Torekovs föreningar

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Ängelholm Turistbyrå
Laholm Turistbyrå
Visit Skåne
Visit Sweden