logo
bannerbgbannerbgbannerbg

​Projekt nya bryggor — Norra stranden

Projektet är avslutat maj 2020 


De två bryggorna på Norra stranden ersätts med nya och det byggs en ny tillgänglighetsanpassad brygga. 

  Vybild    Brygga 1    Brygga 2    Tillgänglighetsanpassad brygga     Historik

Projektet med bryggorna initierades och drevs till en början av Byarådet. Det bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från byns föreningar och kommunen. Uppdraget var att arbeta fram underlag och söka finansiering.
När Byarådet beslutades att läggas vilande tog Torekovs Turist & Badförening på sig att driva projektet framåt och bevaka byns intresse i frågan. Tillsammans med arbetsgruppen har man arbetat fram och förankrat ett förslag till nya bryggor. Torekovs Turist & Badförening har genom att motta donationer säkerställt finansieringen. Arbetsgruppen har därmed avslutat sitt arbete. 

Bryggorna i Torekov är en självklarhet för de allra flesta och en förutsättning för ett attraktivt strand- och badliv. Dagens bryggor är undermåliga och behöver ersättas. Det är de allra flesta överens om. Torekov behöver även erbjuda en tillgänglighetsanpassad brygga. Under de senaste åren har dialoger förts i såväl byaråd som man emellan och tillsammans med kommunen hur en framtida lösning skulle kunna se ut. Initialt fördes resonemang om en till två bryggor varav den ena skulle tillgänglighetsanpassas. Med tiden utkristalliserades ett förslag där två nya bryggor ersätter de befintliga och en ny brygga med tillgänglighetsanpassning byggs på Östra piren. Det förslaget fick positivt mottagande i Byarådet.

Dagbok (senaste händelsen överst)

2020 maj
Bryggorna är klara. Välkomna att bada!! 

2020 februari 
Bryggorna kommer att kosta ytterligare 900 000kr. Torekovs Turist & Badförening skänker genom privat donation beloppet till kommunen.

2019 oktober
Byggnationen av nya bryggor har påbörjats. 

2019-08-29
Info om byggnationen
TA-plan

2019-04-10
Torekovs Turist & Badförening skänker genom privat donation till föreningen 6,4 miljoner kronor till kommunen för att bygga de nya bryggorna 

2019-03
Kommunen går ut med offentlig upphandling av nya bryggor i Torekov
Vybild

2018-09-05
Kommunstyrelsen behandlar ärendet - mottagande av gåva
Kommunstyrelsen protokoll

2017-11-05
Öppet Byaråd om nya bryggor och renovering av bassängen
Sammanfattning

2017-09-06
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 
Kommunstyrelsen kallelse 
Kommunstyrelsen protokoll

2017-07-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet. De lämnar ett positivt förslag till kommunstyrelsen som kommer att behandla ärendet den 6 september. Ritningen på handikappsbryggan revideras inför au-mötet- Reviderad ritning handikappsbrygga
Kommunstyrelsen arbetsutskott kallelse 
Kommunstyrelsen arbetsutskott protokoll2017-06-19
Ett utkast till hur nya bryggor skulle kunna se ut är klart. Finansiering av förslaget är även det klart. Se FAQ nedan.
Materialet överlämnas till kommunen för handläggning. 


FAQ

Hur ska bryggorna se ut?
Utkast för hur nya bryggor kan se ut:

Brygga 1       Brygga 2       Tillgänglighetsanpassad brygga 

Målet är att projektet ska avslutas våren 2020.

Förslagen i korthet:Norra badbryggan ersätts med en brygga i ungefär samma storlek som nuvarande, men något bredare. Den södra bryggan blir längre och bredare än nuvarande.
Båda bryggorna kommer stå på ben för att strömmarna ska få så naturligt fritt flöde som möjligt vilket enligt undersökningar skulle påverka kvaliteten på stranden till det bättre.
Målet är en bättre strand, en högre kvalitet och tillgänglighet samt lättare att hålla i ordning.
Hållbart, tillgängligt, ett utseende som tilltalar de flesta, lätt att underhålla är några av de från projektet uppfattade önskningar. ”Torekov ska behålla sin prägel och stranden som är en fantastisk plats för alla åldrar ska fortsätta vara det även för de som har svårt att röra sig vilket inte är fallet idag”

Hur ska projektet kommuniceras?
Torekovs Turist & Badförening (TTBF) är väl medveten om det engagemang som finns för  Norra stranden och försöker ha en transparent och öppen dialog i projektet.
Många familjer och enskilda är medlemmar i ett antal föreningar som informerats och fortsatt informeras om stranden och bryggorna.
En öppen och konstruktiv dialog med engagerade föreningar är viktigt och hittills har projektet vunnit stöd.
Dialogmöte, utställning, presentation på hemsida m.m. sker efterhand som material blir tillgängligt och enligt gängse bygglovshanhantering. . 

Var ska den tillgänglighetsanpassade bryggan placeras?
I anslutning till östra hamnpiren.

Hur ser finansieringen ut?
Alla bryggorna, både ersättning av de befintliga bryggorna och ny handikapp-brygga är finansierade.
Kommunen har anslagit 500 000 kr och Torekovs Turist & Badförening har genom donationer finansierat resterande.

Vem ska äga bryggorna?
Kommunen kommer fortsatt vara ägare precis som idag.

Ta del av material kring stranden och havet: 
* Badvattenprover
* Kartläggning badvatten vid Norra stranden i Torekov (2010)
* Åtgärder för att minska problem med tång på stranden (2007) 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

simskola

Torekovs föreningar

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft.
läs mer »

Torekovs föreningar

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Ängelholm Turistbyrå
Laholm Turistbyrå
Visit Skåne
Visit Sweden