logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Byaråd i Torekov är ett forum

Byaråd administreras av Torekovs Bykontor (Torekovs Turistbyrå) 

  • Byaråd hålls för frågor av allmän karaktär som rör byn. 

  • Föreningar, projektgrupper, näringsidkare, enskilda aktörer m. fl. som har frågor av allmänintresse att föra dialog i kan bjuda in till byaråd. 

  • Öppenhet och transparens är ledord. Dokumentation och minnesanteckningar publiceras på torekov.se 

  • Byaråd är dialog-forum öppna för alla. Här gör man sin röst hörd, lyssnar till andras röst och beaktar argument. 

  • Byaråd är rådgivande och kan skapa samsyn och samarbete kring frågor och idéer. 

  • Byaråd kan diskutera inriktning, önskat utfall, strategi o.s.v.

  • Byaråd hålls en till två gånger per år och/eller när behov uppstår. 

  • Utvecklingskraft skapas genom samsyn på strategiska insatser och prioriteringar! 

Utvecklingskraft skapas genom samsyn på strategiska insatser och prioriteringar! 

Har du/ni frågor att diskutera med byn? Kontakta Torekovs Bykontor (Torekovs Turistbyrå) som samordnar byaråd. 
byarad@torekov.se • 0431-36 31 80

Bakgrunden till Byaråd
Under hösten/vintern 2019 när byn arbetade med Projekt Torekovs Framtid var det väldigt många som gav uttryck för önskemål att möte för allmänna byfrågor borde arrangeras regelbundet. 
Torekovs Turistbyrå & Bykontor tog på sig att bjuda in till möte för att prata om och hur bymöte kunde se ut och formas. 

Initialt fanns det två förslag. Ett förslag var att starta en förening med stadgar och det andra förslaget som vann gehör var att arbeta med byaråd som dialogforum.
Under januari-mars 2020 gavs alla utrymme att diskutera och fundera över förslagen.  
Inför mötet den 14 mars 2020 hade alla haft möjligheten att via e-post lämna synpunkter och förorda vilket av förslagen man stöttade eller komma med nya förslag. Föreningarna diskuterade förslagen på ett möte den 25 februari 2020.
Vid det öppna mötet den 14 mars gavs ytterligare tillfälle att diskutera förslagen eller komma med nya.
Efter att ha hört byns resonemang under Projekt Torekovs framtid och tiden därefter fram till den 14 mars kan vi summera att öppna möten som är dialogforum för rådgivning är att förorda.
De föreslagna riktlinjerna läggs därmed som grund för forum vi kallar byaråd.

 

Inbjudan Byaråd om uppstart av byaråd


ladda ner »

Material Byaråd om uppstart av byaråd


ladda ner »

vi tipsar om

indicatorindicator

simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

simskola

Torekovs föreningar

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft.
läs mer »

Torekovs föreningar

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Ängelholm Turistbyrå
Laholm Turistbyrå
Visit Skåne
Visit Sweden