logo
bannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbg

Medlemskap för företag

Som medlemsföretag bidrar ni till att stärka Torekov/Bjäre som destination att besöka, bo och arbeta i. Turistbyrån som även är ett bykontor tillvaratar det lokala engagemanget och driver utveckling som överensstämmer med en bred allmän uppfattning. Som medlem i Torekovs Turist och Badförening ingår ni i ett nätverk om ca 125 företag och 200 privata medlemmar. Genom att samverka kommer vi längre! 

Torekovs Turist & Badförening är en ideell förening som ägs helt av sina medlemmar!
Föreningen erhåller inga offentliga bidrag och överskottet i verksamheten återinvesteras i byn!

Det här är Torekovs Turist & Badförening

Tillvaratar Torekovs intresse vid politiska beslut
Ex. fördjupad översiktsplan för Torekov, detaljplanen vid Ica, parkeringsavgifter


Ordnar byaråd - ett forum där alla kan få sin röst hörd och argument beaktade
Ex. dialog om Torekovs framtid (byaråden är tillfälligt inställda pga covid)

Bevarar och stärker levnadsmiljön
Ex. egna investeringar i belysning, lekplats m.m., verkar för fler cykelvägar, platser för spontanmotion, rekreationsmiljöer, minskad biltrafik kring hamnen och allmän översikt av trafikflödet 

Värnar och verkar för utveckling av service och kommunikationer
Ex. direktbuss till Båstad, samlingslokaler, strategiska byggnader ska behållas i kommunal ägo/överlåtas till byn för att säkerställa positiv utveckling

Utvecklar aktiviteter & evenemang
Ex. driver simskola, ordnar evenemang som Torekov Open Water & Torekov Swimrun, verkar för att stora och små entreprenörer förlägger evenemang i byn ex. idrottstävlingar, kurser, utbildningar osv.

Skötsel av stränder, bryggor & grönytor

Insamling av ekonomiska medel till investeringar i byn
Ex. bryggor, flotte

Året runt öppet bykontor med turistbyrå och presentbutik
överskottet går tillbaka till byn

Ansvarar för torekov.se

Administration, projektledning och redovisningstjänst
prisvärd. lokal tjänst till föreningar och mindre företag

Majoritetsägare i Torekov By AB
som äger macken och som genom en del av intäkterna kan hjälpa till att hålla byn med ett bykontor/turistbyrå

Turistbyrån
Turistbyrån är öppen året runt. Vi tar årligen emot och servar ca 14 000 besökare, svarar på cirka 2000 telefonsamtal och hanterar cirka 4 000 mail.

Torekov.se
Hemsidan torekov.se har ca 30 000 besökare. 

Torekovskortet
Alla privatpersoner som väljer att bli medlemmar i Torekovs Turist & Badförening får ett medlemskort fyllt med förmåner. Ditt företag kan knyta förmåner med egna villkor till kortet. Turistbyrån marknadsför Torekovskortet och till det kopplade aktuella förmåner.

Peder Wessels present & inredningsbutik
Föreningen har en presentbutik i samma lokal som turistbyrån där du som företagsmedlem mot kommission i mån av plats kan få sälja dina produkter.  

Prislista 

Ideella föreningar
serviceavgift: 950kr (exkl. moms) + 150 kr medlemsavgift 

Små företag (Har en omsättning som inte överstiger 3 miljoner)
serviceavgift: 2 000kr (exkl. moms) + 150 kr medlemsavgift                       

Övriga företag (Har en omsättning som överstiger 3 miljoner)
serviceavgift: 4 000kr (exkl. moms) + 150 kr medlemsavgift                                        

Utöver det värdefulla för ert företag att tillsammans med oss bidra till att Torekov/Bjäre förbättras på olika sätt får du som medlem:  

*  Företagsfönster på torekov.se 
*  Fri internetlänkning till egen hemsida från torekov.se   
*  Fri tillgång till att ha ditt företags tryckmaterial på turistbyrån
*  I mån av plats ha produkter till försäljning på turistbyrån (provisionsförsäljning)
*  Inbjudningar till aktiviteter/evenemang
*  Knyta erbjudande till Torekovskortet 
*  Lämna erbjudande till övriga medlemsföretag 
*  Specialpris på marknadsföring


Företag som är medlem i Båstad Turism & Näringsliv erhåller 50% rabatt på serviceavgiften

 

vi tipsar om

indicatorindicator

Torekovs föreningar

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft.
läs mer »

Torekovs föreningar

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Visit Skåne
Visit Sweden
Ängelholm Turistbyrå
 

Webcams

Båstad Hamnen
Hovs Hallar