logo
bannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbg

Din byförening 

Vi månar Torekovs kulturarv, natur och miljö. Vi brinner för hållbar utveckling, att stärka Torekovs värden och skapa nya.

Bli medlem du också — 250 kr 
Bankgiro 571-1940      Märk inbetalningen med namn, adress och e-post
Swish 123 471 14 46   Skriv namn, adress och e-post
Faktura: skicka mail till info@torekov.se med namn och adress så får du en faktura.

Det är viktigt att förvalta det arv som tidigare generationer byggt upp, naturen, kulturmiljön och andra värde vi ibland tar för självklart. 
Med avstamp i vårt arv hittar vi nya vägar för att ytterligare stärka livskvaliteten i Torekov.

Föreningens styrka ligger i att vi agerar i olika frågor utifrån ett perspektiv vi uppfattar speglar en majoritetsvilja.
I vår roll som bykontor anstränger vi oss att kanalisera de tankar, inställningar och idéer vi lyssnat in så de blir hörda i olika relevanta sammanhang.
Utvecklingskraft skapas genom en samsyn på vilka strategiska insatser som ska göras och hur dessa ska prioriteras.
Vi är stolta över att vara en förening med en bred verksamhet och tacksam för medlemmar som gör den möjlig.
Tillsammans påverkar vi och styr Torekovs utveckling och därför är det viktigt att vi är många som engagerar oss. 
​​​​​Som medlem i Torekovs Turist och Badförening ingår du i ett nätverk om ca 250 privata medlemmar och 100 företag. Genom att samverka kommer vi längre! 

Torekovs Turist & Badförening är en ideell förening som ägs helt av sina medlemmar. 
Föreningen erhåller inga offentliga bidrag. Varje krona in i föreningen går till verksamheten. 

Det här är Torekovs Turist & Badförening

 • Året runt öppet bykontor med auktoriserad turistbyrå och en presentbutik
  intäkterna återinvesteras i verksamheten
 • Skötsel av stränder, bryggor & grönytor
 • Tillvaratar Torekovs intresse vid politiska beslut
  Ex. fördjupad översiktsplan för Torekov, detaljplan för hamnen
 • Ordnar byaråd - ett forum för info och där alla kan få sin röst hörd och argument beaktade
 • Bevarar och stärker Torekovs värden
  Ex. investerar i bryggor, badflotte m.m., verkar för fler gång/cykelvägar, platser för spontanmotion, rekreationsmiljöer, minskad biltrafik kring hamnen 
 • Värnar och verkar för utveckling av service och kommunikationer
  Ex. direktbuss till Båstad, tillgång till samlingslokaler, lokaler för service, närings- och föreningsliv, sammanknytning och utveckling av gång/cykelvägar
 • Utvecklar aktiviteter & evenemang
  Ex. driver simskola, ordnar evenemang som Torekov Open Water & Torekov Swimrun, verkar för att stora och små entreprenörer förlägger evenemang i byn ex. idrottstävlingar, kurser, utbildningar osv.
 • Insamling av ekonomiska medel till investeringar i byn
  Ex. bryggor, flotte
 • Hemsidan torekov.se
 • Administration, projektledning och redovisningstjänst
  erbjuds till föreningar och mindre företag
 • Majoritetsägare i Torekov By AB
  som äger macken och som genom en del av intäkterna hjälper till att drifta bykontoret/turistbyrån


 

 

 

 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

Torekovs föreningar

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft.
läs mer »

Torekovs föreningar

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Ängelholm Turistbyrå
Laholm Turistbyrå
Visit Skåne
Visit Sweden