logo
bannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbg

Var med och utveckla Torekov 

Bli medlem du också — 250 kr 
Bankgiro 571-1940      Märk inbetalningen med namn, adress och e-post
Swish 123 471 14 46   Skriv namn, adress och e-post
Faktura: skicka mail till info@torekov.se med namn och adress så får du en faktura.

Torekovs Turist & Badförening tillvaratar det lokala engagemanget och driver utveckling som överensstämmer med en bred allmän uppfattning.
​​​​​Som medlem i Torekovs Turist och Badförening ingår du i ett nätverk om ca 230 privata medlemmar och 125 företag. Genom att samverka kommer vi längre! 

Det är viktigt att förvalta det arv som tidigare generationer byggt upp, naturen, kulturmiljön och andra värde vi ibland tar för självklart. 
Med avstamp i vårt arv trampar vi nya stigar för att ytterligare stärka livskvaliteten i byn.

Föreningens styrka ligger i att vi agerar i olika byfrågor utifrån ett perspektiv vi uppfattar speglar en majoritetsvilja.
I vår roll som bykontor anstränger vi oss att kanalisera de tankar, inställningar och idéer vi lyssnat in så de blir hörda i olika relevanta sammanhang.
Vi tror att utvecklingskraft skapas genom en samsyn på vilka strategiska insatser som ska göras och hur dessa ska prioriteras.
Vi är stolta över att vara en förening med en bred verksamhet och tacksam för medlemmar som gör den möjlig.
Tillsammans skapar vi den utveckling vi vill ha i Torekov därför är det viktigt att vi är många.

Torekovs Turist & Badförening är en ideell förening som ägs helt av sina medlemmar!
Föreningen erhåller inga offentliga bidrag och överskottet i verksamheten återinvesteras i byn!

Det här är Torekovs Turist & Badförening

 • Tillvaratar Torekovs intresse vid politiska beslut
  Ex. fördjupad översiktsplan för Torekov, detaljplan för hamnen
 • Ordnar byaråd - ett forum där alla kan få sin röst hörd och argument beaktade
  Ex. dialog om Torekovs framtid 
 • Bevarar och stärker levnadsmiljön
  Ex. investerar i bryggor, badflotte m.m., verkar för fler gång/cykelvägar, platser för spontanmotion, rekreationsmiljöer, minskad biltrafik kring hamnen och allmän översikt av trafikflödet 
 • Värnar och verkar för utveckling av service och kommunikationer
  Ex. direktbuss till Båstad, tillgång till samlingslokaler, lokaler för service, närings- och föreningsliv, sammanknytning och utveckling av gång/cykelvägar
 • Utvecklar aktiviteter & evenemang
  Ex. driver simskola, ordnar evenemang som Torekov Open Water & Torekov Swimrun, verkar för att stora och små entreprenörer förlägger evenemang i byn ex. idrottstävlingar, kurser, utbildningar osv.
 • Skötsel av stränder, bryggor & grönytor
 • Insamling av ekonomiska medel till investeringar i byn
  Ex. bryggor, flotte
 • Året runt öppet bykontor med auktoriserad turistbyrå och en presentbutik
  överskottet går tillbaka till byn
 • Administrerar hemsidan torekov.se
 • Administration, projektledning och redovisningstjänst
  erbjuds till föreningar och mindre företag
 • Majoritetsägare i Torekov By AB
  som äger macken och som genom en del av intäkterna kan hjälpa till att hålla byn med ett bykontor/turistbyrå


 

 

 

 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

simskola

Torekovs föreningar

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft.
läs mer »

Torekovs föreningar

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Ängelholm Turistbyrå
Laholm Turistbyrå
Visit Skåne
Visit Sweden
 

Webcams

Båstad Hamnen
Hovs Hallar