logo
bannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbg
pageImage

Välkommen till Svenska kyrkan och församlingarna i
Västra Karup, Hov och Torekov!

Längst i nordväst på Bjärehalvön finns Västra Bjäre pastorat med församlingarna Västra-Karup, Hov och Torekov. Kyrkan erbjuder en bred verksamhet med flera tillfälle till möte mellan människor, samtal, körsång och gemenskap.
Naturligtvis kan ni även vända er till kyrkan för konfirmation, vigsel och begravning.

Kyrkan

Föregående kyrka var uppförd 1344 och helgad åt jungfru Thora.
1858 brann kyrkan ned tillsammans med 47 hus. Kyrkans grundmurar finns bevarade i centrala Torekov.
Nuvarande kyrka uppfördes 1860-1863 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman. Efter ett angrepp av husbock byggdes kyrkan om åren 1950-1953. En sakristia i norr tillkom och tornet byggdes om till annan form.

Klenoder

Predikstolen är byggd 1863 och restaurerad 1953. 
Dopfunten av mässing är från 1648. 
I tornet hänger kyrkklockor av malm. Storklockan är från 1881 medan lillklockan är från 1863. 
Ett votivskepp föreställer ett krigsfartyg. Normalt brukar votivskepp föreställa handelsfartyg. 
En osignerad altartavla är av okänd ålder. 
En tavla från 1697 har motivet Jesus på korset. 
Ljuskronor är från 1650-1750. I kyrkan finns en tavla som skildrar en tidigare brand som ägde rum 22 december 1737.

Hallands Väderö

Hallands Väderö tillhör sedan 1200-talet Torekovs kyrka. Kyrkans obrutna ägande och förvaltning är unik. 
Väderön drivs som en egen ekonomisk enhet skild från församlingens övriga ekonomi utan bidrag från kyrkoavgiften eller kommunen. Ett litet ekonomiskt stöd utgår från staten, men i huvudsak finansieras verksamheten med intäkter från uthyrning av turtrafik, utarrendering av café, uthyrningsverksamhet vid Fyrplatsen, jaktarrende, etc och genom bidrag från enskilda.
Hallands Väderö är sedan 1958 en naturpark, idag naturreservat. Det är länsstyrelsen i Skåne som utfärdar föreskrifter och skötselplan för reservatet. Hallands Väderö är även ett Natura 2000-område både enligt det så kallade fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.
 

 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

badplatser

Torekov är unikt. Här hittar du alla slags bad - från ettåringarnas plaskande vid sandstranden till de mest äventyrslystnas dyk.
läs mer »

badplatser

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

föreningsliv

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft. Här hittar du mötesplatserna för alla som vill ha en inspirerande och social aktiv fritid året om.
läs mer »

föreningsliv

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Hamnplanen 2
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Visit Skåne
Visit Sweden
Ängelholm Turistbyrå
 

Webcams

Båstad Hamnen
Hovs Hallar