logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Torekovs Kyrka

Torekovs medeltida kyrka förstördes i den stora branden 1858. I ett privilegiebrev från 1344 nämns att det sedan länge funnits ett kapell i Torekov. 
Kyrkan som var i natursten uppfördes troligen i slutet av 1100-talet eller omkring år 1200. I folkmun kallades den Frennekojan efter Frenne som enligt legenden byggde kapellet till Sankta Thoras ära.
Följande århundrande byggdes kyrkan ut i omgångar. 1858 brann den och 47 hus ned.

Det var inte lätt för Torekovborna att veta om de skulle försöka bygga upp den svårt skadade kyrkan igen eller hitta en annan lämpligare plats för en ny.
Till slut kom de fram till att kyrkan skulle placeras på en kulle, precis där vägarna till Ängelholm och Båstad möttes. Under åren 1860-1863 uppfördes så kyrkan efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman.  Avsikten var att den skulle vara tegelröd men byggdes i gult Helsingborgstegel. 

Ganska snart fick man problem med otäta fönster, fukt och rötskador. En bit in på 1900-talet upptäckte man husbock, en sorts skadedjur, i trävirket. Skadedjuren var mycket svåra att bekämpa. Skadade träpartier byttes ut. Ändå blev allt ännu värre. I slutet av 1940-talet stängdes kyrkan, eftersom man var rädd för att den skulle rasa. I stort sett allt utom murarna togs bort. Resultatet vid återbyggnaden blev en kyrka med vitkalkade murar, rött tegeltak och ett högt, vitt torn krönt med en stilig kyrktupp. Kyrkans längd minskades eftersom den nya sakristian placerades längst norr i långhuset som också fick ett obrutet sadeltak och tornet byggdes om till annan form med högt sadeltak.
Långt ute till havs syns Torekovs bländvita kyrka som återinvigdes 1953.

Murarna i parken uppfördes 1942 och visar var den gamla kyrkan låg.

Klenoder
Predikstolen är byggd 1863 och restaurerad 1953. 
Dopfunten av mässing är från 1648. 
I tornet hänger kyrkklockor av malm. Storklockan är från 1881 medan lillklockan är från 1863. 
Ett votivskepp föreställer ett krigsfartyg. Normalt brukar votivskepp föreställa handelsfartyg. 
En osignerad altartavla är av okänd ålder. 
En tavla från 1697 har motivet Jesus på korset. 
Ljuskronor är från 1650-1750. I kyrkan finns en tavla som skildrar en tidigare brand som ägde rum 22 december 1737.

Hallands Väderö
Hallands Väderö tillhör sedan 1200-talet Torekovs kyrka. Kyrkans obrutna ägande och förvaltning är unik. 
Väderön drivs som en egen ekonomisk enhet skild från församlingens övriga ekonomi utan bidrag från kyrkoavgiften eller kommunen. Ett litet ekonomiskt stöd utgår från staten, men i huvudsak finansieras verksamheten med intäkter från uthyrning av turtrafik, utarrendering av café, uthyrningsverksamhet vid Fyrplatsen, jaktarrende, etc och genom bidrag från enskilda.
Hallands Väderö är sedan 1958 en naturpark, idag naturreservat. Det är länsstyrelsen i Skåne som utfärdar föreskrifter och skötselplan för reservatet. Hallands Väderö är även ett Natura 2000-område både enligt det så kallade fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.
 

 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

Bjäres Badplatser

Bjäre är unikt. Här hittar du alla slags bad - från ettåringarnas plaskande vid sandstranden till de mest äventyrslystnas dyk.
läs mer »

Bjäres Badplatser

Torekovs föreningar

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft.
läs mer »

Torekovs föreningar

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Ängelholm Turistbyrå
Laholm Turistbyrå
Visit Skåne
Visit Sweden