logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Återuppbyggnad 
Torekovs Warmbadhus 

(Senaste uppdateringen överst)

2020-08-20
Myndighetsnämnden beviljar bygglov. Här kan du se utdrag från myndighetsnämndens protokoll.
Under kommande veckor förväntas offerterna komma in. 

2020-06-29
Bygglovsansökan lämnas till kommunen. Ärendet förväntas hanteras av nämnden på mötet i augusti. 

2020-05-13
Bygg-ritningarna finjusteras. VVS och Konstruktionsritningar arbetas fram. Dialog om ersättningsnivå med försäkringsbolaget pågår. Potentiell byggfirma är kontaktad. Vi arbetar nu efter en tidsplan med bygg-start i slutet av sommaren. 

2020-04-03
Bygglovsansökan skickas till kommunen

2020-03-27
Många har e-postat oss om att etablera en bastu i eller i närheten av warmbadhuset. Önskemål om bastu har kommit från väldigt många genom åren och nu senast i projekt Torekovs Framtid. Vi medverkar gärna till att en bastu etableras i anslutning till härliga, salta bad! Det har pekats ut olika platser för en bastu, det har ritats och det har funnits projektgrupper. Vi har varit i kontakt med gruppen som senast arbetat med projektet. De ser gärna att vi genom Torekov Turistbyrå och Bykontor hjälper till att föra projektet vidare. Kan vi tillsammans bygga upp warmbadhuset kan vi säkert tillsammans även bygga en bastu. Återstår att se om vi når hela vägen fram men låt oss ta med en bastu i visionen för området. 
Tyvärr ser det inte ut som att det nya warmbadhuset kan inrymma en bastu. Det beror på att utrymmet behövs till den verksamhet som har funnits och ska fortsätta att finnas i huset.
Vad tror ni om att planera för en bastu med möjlighet till dopp i havet vid det gamla värnet (fortet)? 
Vi har ritat upp en enkel skiss. Du kan se den här

2020-03-24
Nu finns det ritningar på ett nytt warmbadhus. Det är ritningar som kan komma att förändras utifrån att exempelvis du, kommunen och andra lämnar synpunkter som beaktas.   
Föreningens avsikt var att hålla ett byaråd och presentera ritningarna och lyssna på synpunkter och idéer. Med anledning av situationen med Coronavirus har vi valt att avstå från möte och istället be att du skickar in dina tankar till info@torekov.se 
Det är främst det exteriöra vi tycker är värdefullt att ta emot synpunkter på. Det är viktigt att vi skapar en byggnad som majoriteten i byn känner stolthet över. Byggnaden ska stå där mellan klippan och Batterivallen under generationer framöver så låt oss tillsammans bygga ett warmbadhus som är en naturlig del av den vackra kulturmiljön. 
Myndighetskrav har medfört att vi behöver låta byggnaden växa något i förhållande till den gamla. Det kan tom vara så att vi bygger en källare. Som du kan se av ritningarna har vi efterliknat den gamla byggnaden. Särskilt viktigt tycker vi det är att fasaden mot hamnplanen och mot Batterivallen ska se så lika ut de tidigare som möjligt. Fasaden mot havet har vi låtit få större ljusinsläpp men omsorgsfullt genom att maskera så att det inte är stora fönsterpartier. Den norra långsidan ser något annorlunda ut pga att här har vi valt att placera utrymningsvägen från ovanvåningen. 
Byggnaden är ca en meter bredare och en meter längre än den tidigare byggnaden (0.5 m på vardera håll) och cirka 0.75 cm högre. 
Vi kommer att komplettera ritningarna med en miljöbild så du får en bättre uppfattning hur det kommer se ut i verkligheten. 
Insidan av huset kan också komma att förändras i förhållande till den nu presenterade ritningen. Här tycker vi dock det är viktigast att det är Charlotte Jörgensen som drivit Warmbadhuset under många år och som ska fortsätta göra det har det största inflytandet på utformningen. 
Vi är ledsna att det inte blir ett byaråd om byggnaden men ser fram emot att du hör av dig med dina tankar. Gör gärna det så snart du kan och senast 15 april. 
Vi kommer göra en enkel sammanställning av de inkomna idéerna här på hemsidan (givetvis avidentifierade) så att alla kan följa med i projektet. 

Här hittar du ritningar och bilder 

2020-02-17
Vi startar insamling till att bygga upp Torekovs vackra warmbadhus igen. 

2020-02-15
Kirsten Johansson, KJ Design erbjuder sig att utan kostnad designa en skylt där vi kan presentera ritningar och annan information.
Skylten är tänkt att sättas upp vid platsen för warmbadhuset. Stort tack Kirsten! Vi tar tacksamt emot ditt erbjudande. 

2020-02-03
Vi har nu börjat skissa på ritningar till en ny byggnad. Vi vill att huset ska se nästan lika dant ut som det gamla. 
Myndighetskrav som exempelvis tillgänglighet till ovanvåningen, utrymningsvägar, ventilation m.m. gör att byggnaden måste växa något i volym.
Även om det är en mindre volymökning är det viktigt att vi gör den med varsamhet och eftertänksamhet. Vi värnar vår kulturmiljö och historia.
Fasaden mot hamnplanen och mot Lotsen vill vi ska se lika dana ut som innan. Möjligtvis med något ytterligare mindre ljusinsläpp på övre plan. 
Vi kan tänka oss vara lite generösare med ljusinsläpp på fasaden mot havet och eventuellt även på fasaden mot pir-armen.  
När vi har förslag till ritningar kommer vi presentera dom här på hemsidan. 
Insidan av huset kommer inte få samma rumsindelning som tidigare, men man kommer känna igen den traditionella skandinaviska badkulturen. 

2020-01-31
Länsstyrelsen fattar beslut om hävande av byggnadsminnet Torekovs Warmbadhus. 

2020-01-30
Bjäre Brandteknik, Patrik Svensson erbjuder sig att utan kostnad vara konsult i brandskydd för fastigheten till vi har färdiga ritningar. Vi accepterar tacksamt Patriks erbjudande.

2020-01-29
Björn Broberg, Qreo erbjuder sig att utan kostnad upprätta systemhandlingar VVS. Vi tar tacksamt emot hans erbjudande. 

2020-01-28
Christer Lundberg, Klarblå Arkitektkontor, erbjuder sig utan någon kostnad som arkitekt för återuppbyggnaden av Warmbadhuset. Föreningen tar tacksamt emot Christers erbjudande. Christer är en mycket välrenommerad arkitekt med kontor i Torekov. Han har ritat många hus i byn och även exempelvis Torekov Hotell spa. Vi hälsar Christer varmt välkommen som arkitekt och kan från och med idag stoltsera med att vi har den bästa arkitekt vi kan önska. 

2020-01-24 
Mats-Ola Wessman, M-O Wessman Bygg & Projekt AB, erbjuder sig att utan kostnad vara projektledare för en återuppbyggnad av Warmbadhuset. Mats-Ola var projektledare för ombyggnationen 1996-97. 
Föreningen tar tacksamt emot Mats-Olas erbjudande. Vi hälsar honom varmt välkommen som projektledare och är glada och stolta att vi med start idag har den bästa projektledare vi kan tänka oss.

2020-01-21
Rivning av huset startar kl. 10 

2020-01-20
Båstads Kommun beviljar rivningslov. 

2020-01-19
Styrelsen för Torekovs Turist & Badförening beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för projektet att bygga upp warmbadhuset. Arbetsgruppen består av Åsa Ragnarsson (tjm Torekovs Turistbyrå), Jarl Toremalm (ordf. styrelsen), Hugo Ljungberg (ledamot styrelsen) och Björn Broberg (ledamot styrelsen) 

2020-01-17
Länsstyrelsen besöker platsen. De konstaterar att byggnadsminnet Torekovs varmbadhus vid brand den 24 december 2019 var så omfattande att det i dag inte finns någon byggnad kvar, inte heller finns det några sådana delar kvar som kan motivera ett fortsatt skydd som byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaringen är därför ändamålslös och länsstyrelsen kommer inom kort att besluta om att häva byggnadsminnet enligt 15 § 3 kap kulturmiljölagen. Länsstyrelsen kommer i samband med detta inte att ställa några krav på antikvarisk dokumentation.

2020-01-15
Rivningslov söks hos kommunen. 

2020-01-10
Torekovs Turist & Badförening har ett första möte med försäkringsbolaget. På mötet deltar även arrendatorn av Warmbadhuset. Försäkringsbolaget kommer att göra en ritning över hur byggnaden såg ut och beräkna kostnaden för återuppbyggnad. Det arbetet beräknas vara klart om fyra-sex veckor. 

2019-12-27
NSVA pluggar vattenledningen inne i byggnaden men kan inte lokalisera röret utanför så de kommer att återvända med grävmaskin i morgon. 
På kvällen rycker brandkåren åter ut till Warrmbadhuset. De har fått in ett larm. Det har rykt hela dagen. Räddningstjänsten konstaterar att ingen spridningsrisk föreligger. De vattnar en stund och lämnar sen platsen.

2019-12-26
Torekovs Turist & Badförening styrelse meddelar på morgonen att intentionen är att återuppbygga Warmbadhuset. 
Det rinner fortfarande vatten från inkommande vattenrör till byggnaden. NSVA känner till det och ska åtgärda i morgon.  

2019-12-25
Det är ofattbart att huset som vi alla älskar, som är en del av Torekovs själ är borta. Tomrummet som uppstått både i den fysiska miljön och inombords i var och en av oss är påtaglig. Men tomrummet inom oss fylls sakteligen av en vilja och drivkraft att bygga upp Warmbadhuset igen. Tillsammans kan vi göra det!

Torekovs Turist & Badförening som äger huset har intentionen och ambitionen att återskapa byggnaden.
Även om det inte går att få tillbaka knarret i golvplankorna, den sneda dörrkarmen eller det lutande trappsteget så tar vi med minnena till det nya som en lisa för själen.

Charlotte & Lars Dahlberg har sedan 1991 drivit Warmbadhuset. Vi är många som välkomnats av Charlotte och hennes medarbetare till sköna spa-upplevelser. Vi är otroligt stolta över Charlotte och den verksamhet hon drivit. Hon är en underbar värdinna och alla har känt sig varmt omhändertagna från samma stund som dörren öppnats. Vi vill att hon snart ska stå där i dörren igen och välkomna in till tångbad! 

2019-12-24
Larm om brand i Torekovs Warmbadhus inkommer till SOS Alarm kl. 02.20. Tiotalet räddningsfordon skickas till platsen. Huset går inte att rädda. Räddningstjänsten inriktar sin insats på att hindra branden att spridas vilket lyckas. 
Vi på Torekovs Turistbyrå anmäler branden till vårt försäkringsbolag där vi är försäkrade till fullvärde. 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

Simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

Simskola

föreningsliv

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft. Här hittar du mötesplatserna för alla som vill ha en inspirerande och social aktiv fritid året om.
läs mer »

föreningsliv

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Visit Skåne
Visit Sweden
Ängelholm Turistbyrå
 

Webcams

Båstad Hamnen
Hovs Hallar