logo
bannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbg
pageImage

Det pågår ett projekt att ersätta befintliga bryggor på Bläsingestranden med nya samt att skapa en tillgänglighetsanpassad brygga. 

Brygga 1       Brygga 2       Tillgänglighetsanpassad brygga       Historik

Projektet med bryggorna initierades och drevs till en början av Byarådet. Det bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från byns föreningar och kommunen. Uppdraget var att arbeta fram underlag och söka finansiering.
Arbetsgruppen består men Byarådet har för närvarande ingen aktivitet varför Torekovs Turist & Badförening tagit på sig att driva projektet framåt och bevaka byns intresse.
Bryggorna i Torekov är en självklarhet för de allra flesta och en förutsättning för ett attraktivt strand- och badliv. Dagens bryggor är undermåliga och behöver ersättas. Det är de allra flesta överens om. Torekov behöver även erbjuda en tillgänglighetsanpassad brygga. Under de senaste åren har dialoger förts i såväl byaråd som man emellan och tillsammans med kommunen hur en framtida lösning kan komma att se ut. Initialt fördes resonemang om en till två bryggor varav den ena skulle tillgänglighetsanpassas. Med tiden har det utkristalliserats ett förslag där två nya bryggor ersätter de befintliga och en ny brygga med tillgänglighetsanpassning byggs på Östra piren. Det förslaget fick positivt mottagande i Byarådet.

Dagbok (senaste händelsen överst)

2019-08-29
Info om byggnationen
TA-plan

2019-04-10
Torekovs Turist & Badförening skänker 6,4 miljoner kronor till kommunen för att bygga de nya bryggorna 

2019-03
Kommunen går ut med offentlig upphandling av nya bryggor i Torekov
Vybild

2018-09-05
Kommunstyrelsen behandlar ärendet - mottagande av gåva
Kommunstyrelsen protokoll

2017-11-05
Öppet Byaråd om nya bryggor och renovering av bassängen
Sammanfattning

2017-09-06
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 
Kommunstyrelsen kallelse 
Kommunstyrelsen protokoll

2017-07-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet. De lämnar ett positivt förslag till kommunstyrelsen som kommer att behandla ärendet den 6 september. Ritningen på handikappsbryggan revideras inför au-mötet- Reviderad ritning handikappsbrygga
Kommunstyrelsen arbetsutskott kallelse 
Kommunstyrelsen arbetsutskott protokoll2017-06-19
Ett utkast till hur nya bryggor skulle kunna se ut är klart. Finansiering av förslaget är även det klart. Se FAQ nedan.
Materialet överlämnas till kommunen för handläggning. 


FAQ

Hur ska bryggorna se ut?
Utkast för hur nya bryggor kan se ut:

Brygga 1       Brygga 2       Tillgänglighetsanpassad brygga 

Målet är att projektet ska avslutas under 2018/2019.

Förslagen i korthet:Norra badbryggan ersätts med en brygga i ungefär samma storlek som nuvarande, men något bredare. Den södra bryggan blir längre och bredare än nuvarande.
Båda bryggorna kommer stå på ben för att strömmarna ska få så naturligt fritt flöde som möjligt vilket enligt undersökningar skulle påverka kvaliteten på stranden till det bättre.
Målet är en bättre strand, en högre kvalitet och tillgänglighet samt lättare att hålla i ordning.
Hållbart, tillgängligt, ett utseende som tilltalar de flesta, lätt att underhålla är några av de från projektet uppfattade önskningar. ”Torekov ska behålla sin prägel och stranden som är en fantastisk plats för alla åldrar ska fortsätta vara det även för de som har svårt att röra sig vilket inte är fallet idag”

Hur ska projektet kommuniceras?
Torekovs Turist & Badförening (TTBF) är väl medveten om det engagemang som finns för Bläsingestranden och försöker ha en transparent och öppen dialog i projektet.
Många familjer och enskilda är medlemmar i ett antal föreningar som informerats och fortsatt informeras om stranden och bryggorna.
En öppen och konstruktiv dialog med engagerade föreningar är viktigt och hittills har projektet vunnit stöd.
Dialogmöte, utställning, presentation på hemsida m.m. sker efterhand som material blir tillgängligt och enligt gängse bygglovshanhantering. . 

Var ska den tillgänglighetsanpassade bryggan placeras?
I anslutning till östra hamnpiren.

Hur ser finansieringen ut?
Alla bryggorna, både ersättning av de befintliga bryggorna och ny handikapp-brygga kommer vara finansierade innan projektet påbörjas.
Kommunen har anslagit 500 000 kr till projektet i sin budget.
Torekovs Turist & Badförening kommer att vara sponsor för resten av finansieringen.
Det sker genom att föreningen i sin tur samlar in bidrag från ett antal sponsorer.

Vem ska äga bryggorna?
Kommunen kommer fortsatt vara ägare precis som idag.

Är renovering av bassängen kopplad till projektet med bryggorna?  
Till projektet har bassängen där Torekovs Turist & Badförening driver simskola sedan många år kopplats. Finansieringen av bassängen är nästan klar genom ett antal sponsorer.
I fall bryggorna inte blir av så kommer bassängen med största sannolikhet renoveras i ett eget projekt.

Ta del av material kring stranden och havet: 
* Badvattenprover
* Kartläggning badvatten vid Bläsinge i Torekov (2010)
* Åtgärder för att minska problem med tång på stranden (2007) 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

simskola

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

föreningsliv

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft. Här hittar du mötesplatserna för alla som vill ha en inspirerande och social aktiv fritid året om.
läs mer »

föreningsliv

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Hamnplanen 2
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Visit Skåne
Visit Sweden
Ängelholm Turistbyrå
 

Webcams

Båstad Hamnen
Hovs Hallar