logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Projekt
Torekovs Framtid

Hur vill du Torekov ska se ut?
Saknar du cykelleder? Ska det byggas mer? Är det viktigt med mötesplatser i byn? Behövs ett äldreboende? Har du favoritställe du tycker ska bevaras? 

Du har säkert funderat över miljöer och strukturer du skulle vilja förändra eller utveckla och även över sådana du vill bevara. 
Var med och påverka Torekovs framtid! 

Det finns idag inriktningsdokument framtaget för byarna på Bjäre dock inte för Torekov. 
I samband med kommunens remiss på översiktsplanen (2018) lämnade Torekov ett förslag att vi också skulle få möjligheten att ta fram ett sådant och detta har nu hörsammats.

Den 4 juni, 2019 vände sig kommunledningen till byn med en förfrågan och önskan om att medborgarna i Torekov ska berätta/beskriva hur de ser på Torekovs utveckling de närmaste 10 -15 åren.
Då Torekov för tillfället inte har ett Byaråd tog Torekovs Turist & Badförening emot frågan från kommunen och tackade å byns vägnar ja.  
Dokumentet vi tillsammans ska formulera och enas (?!) om ska ligga som grund för kommunens fördjupade översiktsplan för Torekov. 

Kommunen har meddelat att den detaljplan för Torekovs hamn som satts igång av kommunen kommer att pausas så att även hamnens bevarande och utveckling kan ingå i arbetet.
Dessutom ska hänsyn tas till att Båstads kommuns fullmäktige har antagit en plan för hur skolstrukturen i kommunen ska se ut kommande 10 – 15 åren. Planen innebär bland annat att Västra Karup får en nybyggd F-6 skola. När den står klar kommer elever ifrån Sandlyckeskolan i Torekov fortsättningsvis gå i Västra Karup skola.

Det geografiska området för visionsarbetet hittar du här

Dokumentet överlämnas till kommunen den 11 december 2019

För att skapa ett dokument som vi i byn med allvar menar speglar byns uppfattning måste alla som önskar ha en möjlighet att göra sin röst hörd. 

Att arbeta fram dokumentet kräver att några personer tar på sig att leda processen. Dessa har funktionen att föra arbetet framåt (styrgrupp)
(Innehållet i dokumentet formas alltså inte av dessa).  
Alla projekt behöver även en projektledare och en administration. Som projektledare har Kenneth Lennartsson tillfrågats och tackat ja. 
Kenneth är boende i byn sedan 1979. Han är tidigare VD för ett dotterbolag inom Lindab-koncernen. Under sina 35 år på Lindab arbetade han ofta med projekt och utvecklingsarbete. Hela kedjan från att initiera och förankra till att genomföra och följa upp. 
Torekovs Turist och Badförening med Åsa Ragnarsson som huvudansvarig tjänsteman har tagit på sig rollen att administrera. 

Det behövs även ytterligare personer (arbetsgrupp) för att ex. ställa samman inkommit material men som också tar på sig rollen som ambassadörer för projektet . De ska hålla sig uppdaterade om projektet och var i processen vi är. Ha stora öron som är inställda på att lyssna. 
För att hitta en arbetsgrupp och informera om projektet bjöd styrgruppen in byns företag och föreningar till ett möte den 19 juni. Du hittar inbjudan här
Det var alltså inte ett möte där arbetet påbörjades utan enbart ett informationsmöte om att byn fått ett uppdrag och hur vi tänkt arbeta med det. Materialet som presenterades på mötet hittar du här

Nu till det spännande innehållet och hur vi tillsammans formar det: 

Styrgruppen (vars arbete ni kan följa genom minnesanteckningar) samlar in idéer, tankar, visioner och förslag under sommaren och en bit in på hösten. 
Du har alltså god tid på dig att tänka efter vad du vill säga och du erbjuds olika vägar att få med dina förslag och tankar in i projektet. Den 30 september är sista dag att lämna förslag. 
Alla inkomna förslag & synpunkter dokumenteras. Du hittar dem här: 
inkomna idéer och tankar.
En transparent process är viktig. Du ska kunna se att dina synpunkter blivit noterade och därmed kan beaktas och värderas av andra. OBS! Inget material publiceras med namn.
När sensommaren kommer är det dags att ställa samman materialet och då publiceras även det här på torekov.se

 

Gör din röst hörd: 

Byaråd 2019:
7 juli kl. 13 - 17 Sandlyckeskolan
15 september kl. 9 - 13 Sandlyckeskolan 
2 november kl. 13 - 15 Sandlyckeskolan 
4 december kl. 17  - 19 Gamla Skolan 

* Byaråd är dialogmöte öppna för alla. 

Drop-in 2019: 
7 juli kl. 13 - 17 på Sandlyckeskolan
19 juli kl. 15 - 20 på hamnfesten
20 juli kl. 15 - 20 på hamnfesten
15 september kl. 9 - 13 på Sandlyckeskolan


 * Drop-in är bemannat bord där du kan lämna dina tankar & idéer   

3. E-post:
byaradet@torekov.se

Det första byarådet är helt förutsättningslöst. Vi arbetar i grupper där vi genom dialog arbetar fram vår framtidsvision. Det betyder att du framför dina förslag, tankar och idéer hur du önskar framtiden i Torekov ska se ut inom vilka område som helst. Vi lyssnar på varandra, ställer frågor och reflekterar. 

Byaråd nummer två får formas utifrån det material som kommit in. Är det ett omfattande material där styrgruppen också kan se har ett brett innehåll och berör alla område som bör finnas med kan byaråd nummer två påbörja att formulera sig inför slutdokumentet. 

Byaråd nummer tre bör helt ha fokus på att formulera dokumentet. Inför mötet bör styrgruppen ha tillräckligt med material och input för att kunna foga samman materialet till förslag på formuleringar. Finns det flera uppfattningar i olika frågor som har starka stöd måste vi bestämma hur dessa ska hanteras. Ska byn lämna ifrån sig en, två eller flera uppfattningar? 
Lämnar vi fler än ett förslag i en fråga är det lika med att överlåta till politiken att bestämma mellan dessa. 

Eventuellt finns det skäl att genomföra ett fjärde byaråd för att fastställa slutdokumentet. 

Område som bör finnas med i vårt dokument: 

* Bo, bygga & miljö
* Trafik & kommunikationer
* Näringsliv & Arbete 
* Uppleva & göra 
* Skola & Utbildning
* Stöd & Omsorg  

Det kommer säkert fram idéer och tankar som inte går att placera i en fördjupad översiktsplan men även dessa kommer dokumenteras och publiceras på hemsidan. Kanske kan de komma till användning i andra sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

Simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

Simskola

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

föreningsliv

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft. Här hittar du mötesplatserna för alla som vill ha en inspirerande och social aktiv fritid året om.
läs mer »

föreningsliv

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Hamnplanen 2
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Visit Skåne
Visit Sweden
Ängelholm Turistbyrå
 

Webcams

Båstad Hamnen
Hovs Hallar