logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Projekt Torekovs framtid samlar in idéer, tankar, visioner och förslag under sommaren och en bit in på hösten. 
Du har alltså god tid på dig att tänka efter vad du vill säga och du erbjuds olika vägar att få med dina förslag och tankar in i projektet. 
30 september är sista dag att lämna förslag. 
Alla inkomna förslag & synpunkter dokumenteras av arbetsgruppen och publiceras här på torekov.se

En transparent process är viktig. Du ska kunna se att dina synpunkter blivit noterade och därmed kan beaktas och värderas av andra. OBS! Inget material publiceras med namn.
Den 4 december på byarådet* fastställer vi tillsammans det slutliga dokumentet. Läs mer om projektet här

Gör din röst hörd: 

Byaråd 2019: 
7 juli kl. 13 - 17 
15 september kl. 9 - 12
2 november kl. 13 - 15
4 december kl. 17 - 19

* Byaråd är dialogmöte öppna för alla. 

Drop-in 2019: 
7 juli kl. 13-17 på Sandlyckeskolan
19 juli kl. 15-20 på hamnfesten
20 juli kl. 15 - 20 på hamnfesten
15 september kl. 9 - 13 på Sandlyckeskolan


 * Drop-in är bemannat bord där du kan lämna dina tankar & idéer   

3. E-post:
byaradet@torekov.se

Det första byarådet är helt förutsättningslöst. Vi arbetar i grupper där vi genom dialog arbetar fram vår framtidsvision. Det betyder att du framför dina förslag, tankar och idéer hur du önskar framtiden i Torekov ska se ut inom vilka område som helst. Vi lyssnar på varandra, ställer frågor och reflekterar. 

Byaråd nummer två får formas utifrån det material som kommit in. Är det ett omfattande material där styrgruppen också kan se har ett brett innehåll och berör alla område som bör finnas med kan byaråd nummer två påbörja att formulera sig inför slutdokumentet. 

Byaråd nummer tre bör helt ha fokus på att formulera dokumentet. Inför mötet bör styrgruppen ha tillräckligt med material och input för att kunna foga samman materialet till förslag på formuleringar. Finns det flera uppfattningar i olika frågor som har starka stöd måste vi bestämma hur dessa ska hanteras. Ska byn lämna ifrån sig en, två eller flera uppfattningar? 
Lämnar vi fler än ett förslag i en fråga är det lika med att överlåta till politiken att bestämma mellan dessa. 

Område som bör finnas med i vårt dokument: 

* Bo, Bygga & Miljö
* Trafik & Kommunikationer
* Näringsliv & Arbete 
* Uppleva & Göra 
* Skola & Utbildning  
* Stöd & Omsorg
 

Det kommer säkert fram idéer och tankar som inte går att placera i en fördjupad översiktsplan men även dessa kommer dokumenteras och publiceras på hemsidan. Kanske kan de komma till användning i andra sammanhang. 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

Simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

Simskola

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

föreningsliv

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft. Här hittar du mötesplatserna för alla som vill ha en inspirerande och social aktiv fritid året om.
läs mer »

föreningsliv

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Hamnplanen 2
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Visit Skåne
Visit Sweden
Ängelholm Turistbyrå
 

Webcams

Båstad Hamnen
Hovs Hallar