logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Samhällsplanering för Torekov 

Historik
Inledning
Bygga, Bo & Miljö                     
Trafik & Kommunikation
Näringsliv & Arbete
Uppleva & Göra
Skola & Utbildning
Stöd & Omsorg   

Namn på deltagarna i arbetsgrupperna 

Dokumenten innehåller mål, strategier och förslag. Mål och strategier har formulerats i generella termer utifrån de inkomna förslagen med ett tidsperspektiv på femton år.  
Förslagen är av skiftande karaktär. Några förslag har inte konsensus, men bedöms ha tillräckligt stöd för att publiceras som byns förslag. 

Det finns förslag som inte kommit med i dokumentet. Det har olika anledningar. En del förslag bedöms ingå i ett större sammanhang. 

Exempel:
Vackrare lyktstolpar — Ingår i gestaltningsprogram.
Förhindra höga hus — Finns under formulering som anpassa byggnation till omkringliggande miljö. 
Marken utmed Kaptensgatan-Littorinavägen — Frågan hanteras i översiktsplanen som just nu är ute på granskning. I dokumentet finns det generellt att kommunen ska skaffa sig markreserver för bostäder/näringsliv. 

Andra förslag bedöms ligga utanför kommunens ansvar. Dessa förslag kommer fortsättningsvis ligga kvar på torekov.se och kan därmed lyftas upp av parter som kan ha intresse att ta del av dem. Exempelvis föreningar, näringsliv och privatpersoner. 

Begreppsförklaring

Rubriken Inriktningsmål
Övergripande för projektet och anger inriktning. (15-års horisont) 


Rubriken Strategier
Långsiktiga tillvägagångssätt för hur man ska agera för att uppnå målen.


Rubriken Förslag 
Vad man ska göra för att uppnå målen.


Samhällsplanering 
Bebyggelse, kommunikationer, infrastruktur och möjligtvis hur olika intresse ska tas tillvara.

 

 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

Simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

Simskola

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

föreningsliv

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft. Här hittar du mötesplatserna för alla som vill ha en inspirerande och social aktiv fritid året om.
läs mer »

föreningsliv

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Hamnplanen 2
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Visit Skåne
Visit Sweden
Ängelholm Turistbyrå
 

Webcams

Båstad Hamnen
Hovs Hallar